O FIRME
NAŠE PRODUKTY
CENNÍK
KONTAKTY
MAGYARUL
ENGLISH
 
COM-KLIMA s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno
Slovensko

Tel.: 035 - 77 31 043
035 - 77 33 845
035 - 77 33 846

Fax: 035 - 77 31 043

Email: info@comklima.sk
    

Vzhľadom na vysoké tempo zmeny cien na trhu, nie je momentálne možné aktualizovať cenníky na našej stránke www.spirox.sk. Používajte ju preto výhradne na prehľad o sortimente, nie ako podklad k cenám. Aktuálnu cenovú ponuku si môžete vyžiadať na emaily info@comklima.sk

Kruhové potrubie
TSR - SPIRO potrubie
Kruhový oblúk
TB - lisovaný oblúk
TBF - segmentový oblúk
TBS - lisovaný oblúk 1,5*d
TBSF - segmentový oblúk 1,5*d
Kruhová odbočka
TTCP - odbočka 90°, lisovaná
TTC - odbočka 90°, odbočka v ose
Kruhová odbočka, rozbočka
TTV 30° - odbočka jednostranná
TYV - rozbočka
Kruhový prechod
TRC - prechodový osový, lisovaný, krátky
TRCL - prechod dlhý, osový
TRL - prechod dlhý, excentrický
Kruhový sedlový kus
TPS - sedlový kus lisovaný
TTSTC - sedlový kus
Kruhová spojka
TNP - vnútorná spojka, TEP - koncový kus do rúry, TMF - vonkajšia spojka, TIL - kanálový nadstavec, TEPF - koncový kryt na tvarovku
Kruhová klapka
TDR - klapka, TDS - klapka, TDT - tesná klapka, TDSU - tesná klapka, TDRU - tesná klapka, TDTHU - tesná klapka s prípravou na servo, TDTU - tesná klapka, TDIRU - tesná klapka
Kruhová tesná odbočka
TTCPU - odbočka 90°, lisovaná
Kruhový tesný lisovaný oblúk
TBU - lisovaný oblúk
TBFU - segmentový oblúk
Kruhová tesná odbočka
TTCU - odbočka 90°, odbočka v ose
Kruhová tesná odbočka, rozbočka
TXCU - odbočka obojstranná
Kruhový tesný prechod
TRCU - prechod osový, lisovaný, krátky
TRCLU - prechod dlhý, osový
TRLU - prechod dlhý, excentrický
Kruhový tesný sedlový kus
TPSU - sedlový kus lisovaný
TTSTCU - sedlový kus
Kruhová tesná spojka
TEPF -koncový kryt na tvarovku, TESU -koncovka do rúry, TILU - kanálový nadstavec
TKCRU - servisný otvor do potrubia, TKCU -servisný otvor do potrubia
TMF - vonkajšia spojka, TNPU - vnútorná spojka
Kruhové príslušenstvo
TFDB- závesná páska = 30m
DRSNR - objímka s prelisom, s gumou
Kruhové výfukové hlavice
TAV - koncový výfukový kus 45° so sieťkou
THF - výfukové hlavice, THN - výfukové hlavice, THU - výfukové hlavice, TVH - výfukové hlavice
Kruhový tlmič
TSLU 50 - kruhový tlmič hrúbka izolácie 50 mm
TSLU 100 - kruhový tlmič hrúbka izolácie 100 mm
TBSLU 100 - kruhový tlmič hrúbka izolácie 100 mm, TBSLU 50 - kruhový tlmič hrúbka izolácie 50 mm
TSLBU 100 - kruhový tlmič