COM-KLIMA s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno
Slovensko
www.spirox.sk

Tel.: 035 - 77 31 043
035 - 77 33 845
035 - 77 33 846
Fax: 035 - 77 31 043
Email: info@comklima.sk
 

Kruhová tesná odbočka, rozbočka:

TXCU - odbočka obojstranná

Kruhová tesná odbočka, rozbočka:TXCU - odbočka obojstranná

Ceny sú uvedené bez DPH. (EUR)

Ød 80 100 125 140 150 160 180 200 224 250 280 300 315 355 400 450 500 560 600 630 710 800 900 1000 1120
100                                                  
125                                                  
140                                                  
150                                                  
160                                                  
180                                                  
200                                                  
224                                                  
250                                                  
280                                                  
300                                                  
315                                                  
355                           67,90                      
400                                                  
450                                                  
500                         65,95       93,85                
560                                                  
600                                                  
630                                 117,70     138,15          
710                                                  
800                                 225,80                
900                                                  
1000                                       347,10          
1120                                                  
1250