COM-KLIMA s.r.o.
Á.Jedlíka 4554
945 01 Komárno
Slovensko
www.spirox.sk

Tel.: 035 - 77 31 043
035 - 77 33 845
035 - 77 33 846
Fax: 035 - 77 31 043
Email: info@comklima.sk
 

Kruhový oblúk:

TBSF - segmentový oblúk 1,5*d

Kruhový oblúk:TBSF - segmentový oblúk 1,5*d

Ceny sú uvedené bez DPH. (EUR)

Ød TBSF15° TBSF30° TBSF45° TBSF60° TBSF90°
200 19,90 13,30 14,85 16,40 19,30
224 20,35 17,50 21,80 22,60 47,75
250 25,95 14,95 19,20 19,50 23,90
300 36,35 28,60 40,55 25,15 62,35
315 35,80 29,50 51,45 26,65 55,70
350 33,20 34,15 43,50 63,35 65,65